Skip to the content

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i TMCK.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tved motionscykelklub af 2015.

Dato: 19.3.2016

Sted : Avernakøvej 12 Kl : 15.15

 

  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen til betyrelse@tmck.dk
  • Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

1. valg af dirigent

2 Formanden aflægger beretning 

3 kasseren aflægger revideret regnskab

4 indkomme forslag

5 valg af bestyrelse og suppleanter

6 Valg af revisor

7 fastsættelse af kontigent

8 eventuelt

Håber at se alle medlemmer denne dag. Efter generalforsamlingen er klubben vært for en gang pølser og brød.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.